Tamadun Islam dan Tamadun Asia TITAS Edisi Ketiga


Book

ISBN:

9789834715102

Author:

Ahmad Zaki Abdul Latiff
Azam Hamzah
Azhar Mad Aros

Available Resources:

Rujukan Pelajar
• Dua bab baharu
- Peradaban Kontemporari
- Wacana Ketamadunan Ke Arah Pembentukan Keperibadian Kebangsaan
• Hasil Pembelajaran
• Glosari
• Jawapan Buku Revisi
• Jawapan Model Kertas Peperiksaan

Rujukan Pengajar
• Dua bab baharu
- Peradaban Kontemporari
- Wacana Ketamadunan Ke Arah Pembentukan Keperibadian Kebangsaan
• Manual Pengajar
• Slaid PowerPoint
• Jawapan Buku Revisi
• Jawapan Model Kertas Peperiksaan

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS Edisi Ketiga merupakan sebuah buku rujukan yang ditulis menepati silibus terkini untuk pengajian Tamadun Islam dan Tamadun Asia yang menjadi kursus wajib bagi penuntut IPTA dan IPTS serta memenuhi kehendak Agensi Kelayakan Malaysia (MQA). 

Buku ini masih mengekalkan enam bab utama sebagaimana edisi pertama dan kedua, iaitu Pengenalan Ilmu Ketamadunan, Tamadun Islam, Tamadun Melayu: Teras Tamadun Malaysia, Tamadun India, Tamadun China dan Isu-isu Semasa dan Masa Depan Dialog Peradaban. Namun begitu, buku edisi ketiga ini telah disemak dan disusun semula oleh para penulis untuk menghasilkan sebuah buku yang lebih berkualiti kandungannya. Selain itu, Buku Revisi TITAS Edisi Ketiga turut diterbitkan untuk membantu para pelajar membuat ulang kaji serta melengkapkan penerbitan buku teks edisi ketiga ini.

Buku Revisi; Jawapan. (Klik sini)

 

 

Feedback Icon Share your feedback

Notice: Untuk pengguna Buku Revisi Edisi Ketiga, bab baharu boleh didapati pada bahagian 'Description' di bawah.

Most Popular Resources