SPG Pendidikan Inklusif


Book

ISBN:

9789834722555

Author:

Lee Keok Cheong
Sailajah Nair Sukumaran

Available Resources:

Sumber Tambahan - Persembahan Powerpoint

Buku Pendidikan Inklusif dihasilkan berdasarkan kursus Pendidikan Inklusif yang menjadi kursus teras di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) seluruh negara yang perlu diambil oleh pelajar tahun tiga. Kandungan buku ini meliputi kesemua aspek  seperti pengenalan, pelaksanaan, peranan, pedagogi, isu dan cabaran serta faktor pendidikan inklusif. Buku ini mengandungi enam bab, iaitu Pengenalan Program Pendidikan Inklusif, Program Pendidikan Inklusif di Malaysia, Peranan dan Tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif, Pedagogi Inklusif bagi Bidang Teras, Isu dan Cabaran dalam Pelaksanaan Pendidikan Inklusif serta Faktor Kritikan Kejayaan Pendidikan Inklusif. Selain dijadikan buku teks para pelajar IPGM, buku ini juga sesuai untuk digunakan sebagai bahan rujukan para pensyarah, guru dalam perkhidmatan, pelajar di Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Swasta serta mereka yang berminat dalam bidang pendidikan Inklusif dan pendidikan khas.

Feedback Icon Share your feedback

Student & Lecturer Resources


SUMBER PELAJAR
SUMBER PENSYARAH

Most Popular Resources