Ace Ahead Teks STPM Geografi Semester 3 Edisi Ketiga


Book

Bab 08 Ujian dalam Talian

Prev

1. 

Antara berikut, yang manakah langkah pengurusan strategik?

I Akta Perhutanan Negara 1978

II Kempen gotong-royong

III Sistem Sebaya Malaya

IV Sistem Penebangan Terpilih 

2. 

Antara berikut, yang manakah bukan jenis kayu yang sering dikitar semula?

3. 

Antara berikut, yang manakah merupakan langkah bukan perundangan yang dijalankan bagi mengurangkan kesan aktiviti manusia terhadap alam sekitar? 

4. 

Konsep ‘Pembangunan Lestari’ merujuk kepada 

5. 

Berikut merupakan prinsip pembangunan berterusan, kecuali

6. 

Antara berikut, yang manakah bukan bentuk kerjasama antarabangsa?

7. 

Pernyataan berikut merujuk kepada

 

8. 

Persidangan Johannesburg diadakan di

9. 

Apakah matlamat utama Protokol Montreal diwujudkan?

10. 

Antara berikut, kerjasama antarabangsa yang manakah telah memberi tumpuan terhadap pengurangan gas rumah hijau di dunia? 


Save for Later Submit Retry the test