Ace Ahead Teks STPM Geografi Semester 3 Edisi Ketiga


Book

Bab 07 Ujian dalam Talian

Prev

Next

1. 

Antara berikut, sungai manakah yang sering dikaitkan dengan pencemaran akibat aktiviti penternakan?

2. 

Apakah kegiatan manusia yang telah menyumbang kepada pertambahan gas karbon dioksida di dalam udara?

3. 

Antara berikut, aktiviti yang manakah menyebabkan kejadian pulau haba bandar? 

4. 

Antara berikut, yang manakah bukan bahan yang sering dilepaskan oleh aktiviti industri?

5. 

Antara berikut, yang manakah gas rumah hijau?

I Karbon monoksida

II Karbon dioksida

III Nitrogen

IV Oksigen 

6. 

Apakah jenis bahan kimia yang menyebabkan pencemaran sumber air bersih?

7. 

E. coli adalah sejenis bakteria yang menyebabkan pencemaran air. Bakteria ini sering terdapat di dalam

8. 

Mengapakah sesetengah negara mengharamkan penggunaan pukat harimau di kawasan pinggir pantai?

9. 

Kejadian tanah runtuh sering dikaitkan dengan aktiviti berikut, kecuali

10. 

Apakah impak alam sekitar terhadap kegiatan manusia dari segi kemusnahan harta benda?


Save for Later Submit Retry the test