Ace Ahead Teks STPM Geografi Semester 3 Edisi Ketiga


Book

Bab 06 Ujian dalam Talian

Prev

Next

1. 

Apakah yang dimaksudkan dengan pemuliharaan alam sekitar fizikal?

2. 

Konsep pemeliharaan alam sekitar bermaksud

I          usaha-usaha menjaga sumber alam sedia ada

II         memulihkan kawasan sumber yang telah rosak

III        memastikan sumber alam kekal hingga masa hadapan

IV        mewujudkan semula sumber alam yang telah pupus

3. 

Kajian EIA (Penilaian Impak Alam Sekitar) diwujudkan untuk

4. 

Apakah langkah-langkah bukan perundangan untuk menjaga kebersihan udara?

I          Mewujudkan kawasan tadahan hujan

II         Pembinaan loji pelupusan sampah

III        Kempen kitar semula

IV        Denda akibat pembakaran terbuka

5. 

Antara berikut, yang manakah merupakan langkah pemeliharaan alam sekitar fizikal?

6. 

Antara berikut, yang manakah termasuk dalam langkah rawatan silvikultur?

I Menebang pokok balak mengikut saiz batang

II Mengganti pokok yang mati atau berpenyakit

III Membersihkan semak samun di sekitar pokok peliharaan

IV Meronda hutan untuk mengesan pencerobohan haram

7. 

Langkah berikut bertujuan untuk

  • Penggunaan kayu getah
  • Membuka lebih banyak ladang hutan
8. 

Maklumat berikut dikaitkan dengan langkah-langkah tertentu.

  • Garis Panduan Penyelenggaraan Cerun 2006

  • Menanam tanaman tutup bumi

  • Garis Panduan Pembangunan di Kawasan Tanah Tinggi 2005

Apakah langkah tersebut?

 


Save for Later Submit Retry the test