Ace Ahead Teks STPM Geografi Semester 3 Edisi Ketiga


Book

Bab 05 Ujian dalam Talian

Prev

Next

1. 

Apakah impak terakhir dalam hubungan saling bergantung antara sistem alam sekitar fizikal?

2. 

Apakah proses fizikal yang melibatkan saling bergantungan antara dua komponen di bawah?

 

3. 

Kehadiran unsur air (hidrologi) yang banyak terhadap kawasan cerun bukit (litosfera) akan menyebabkan

4. 

Pernyataan di bawah menunjukkan salah satu bentuk interaksi.

"Bahangan suria yang sampai ke permukaan bumi sebahagiannya akan diserap oleh bumi dan sebahagian lagi akan dipantulkan semula ke atmosfera sebagai albedo bumi. Fenomena albedo ini akan meningkatkan suhu udara di permukaan bumi."

 Apakah bentuk interaksi tersebut?

5. 

Rajah di bawah menunjukkan saling bergantungan antara dua sistem fizikal melalui proses-proses tertentu.

Proses tersebut ialah

6. 

Antara berikut, yang manakah bukan aspek saling hubungan antara sistem dalam rajah berikut?

7. 

Apakah bentuk saling kebergantungan yang wujud antara dua komponen sistem fizikal berikut?

 

8. 

Gangguan terhadap suhu dalam atmosfera akan menyebabkan


Save for Later Submit Retry the test