Ace Ahead Teks STPM Geografi Semester 3 Edisi Ketiga


Book

Bab 04 Ujian dalam Talian

Prev

Next

1. 

Antara berikut, yang manakah bukan sumbangan ekosistem daratan kepada aktiviti kehidupan manusia?

2. 

Apakah kepentingan ekosistem daratan kepada kehidupan manusia?

Menyumbangkan sumber marin

II Membolehkan penjanaan tenaga elektrik

III Menjana pelbagai peluang pekerjaan

IV Menyumbang sumber makanan dari hutan

3. 

Apakah maksud gangguan fizikal terhadap sesebuah ekosistem?

I          Ekosistem pelbagai dan semakin berkembang

II         Terdapat pertambahan komponen

III        Ekosistem gagal mencapai keseimbangan

IV        Hubungan saling bergantungan terjejas

4. 

Apakah faktor alam semula jadi yang menyebabkan gangguan fizikal terhadap sesebuah ekosistem?

 

5. 

Bagaimanakah ekosistem akuatik boleh terganggu secara semula jadi?

6. 

Bagaimanakah manusia boleh mengganggu kestabilan sesebuah ekosistem?

I          Pembinaan bangunan secara terancang

II         Penangkapan ikan yang berlebihan

III        Perlombongan yang menjejaskan kitar nutrien

IV        Pertambahan bilangan kenderaan hibrid

7. 

Mengapakah manusia membina ekosistem tasik buatan?

8. 

Mengapakah manusia mencipta ekosistem buatan dengan mengadakan ladang hutan?


Save for Later Submit Retry the test