Ace Ahead Teks STPM Geografi Semester 3 Edisi Ketiga


Book

Bab 03 Ujian dalam Talian

Prev

Next

1. 

Apakah yang dimaksudkan dengan kitar nutrien?

 

2. 

Antara berikut, yang manakah tidak termasuk dalam senarai kitar nutrien?

 

3. 

Bagaimanakah kitar nitrogen berlaku semasa dalam tanah?

4. 

Rajah berikut menjelaskan tentang

5. 

Kepentingan kitar karbon kepada kehidupan manusia ialah

I membolehkan proses fotosintesis berlaku

II mengekalkan kandungan karbon dioksida di dalam udara

III menghasilkan pemandangan kars sesuai untuk kegiatan pelancongan

IV menghasilkan arang batu untuk menjana tenaga elektrik

6. 

Antara berikut, yang manakah tidak melibatkan kitar karbon?

7. 

Apakah kepentingan kitar nutrien kepada tanah dalam sesebuah ekosistem?

I Membolehkan proses perpeluhan berlaku

II Mengekalkan kandungan hidrogen di dalam udara

III Mengekalkan kesuburan tanah

IV Memastikan kelangsungan hidupan dalam tanah

8. 

Apakah kepentingan kitar karbon kepada manusia?

 


Save for Later Submit Retry the test