Ace Ahead Teks STPM Geografi Semester 3 Edisi Ketiga


Book

Bab 02 Ujian dalam Talian

Prev

Next

1. 

Apakah yang dimaksudkan dengan rantaian makanan?

2. 

Antara berikut, yang manakah tidak benar tentang rantaian makanan?

 

3. 

Antara berikut, yang manakah susunan aras trofik yang betul?

4. 

 Apakah yang dikaitkan dengan X?

5. 

Bagaimanakah pemindahan tenaga berlaku dalam sesebuah ekosistem?

6. 

Proses utama yang berlaku dari aras trofik I hingga IV ialah

7. 

Apakah bentuk persaingan yang boleh menyebabkan kepupusan sesuatu spesies haiwan? 

8. 

Apakah bentuk-bentuk persaingan yang wujud dalam komponen tumbuhan?

I          Persaingan untuk pembiakan

II         Perkongsian nutrien tanah

III        Persaingan mendapatkan cahaya matahari

IV        Persaingan mengeluarkan hasil

 


Save for Later Submit Retry the test