Ace Ahead Teks STPM Geografi Semester 3 Edisi Ketiga


Book

Bab 01 Ujian dalam Talian

Next

1. 

Apakah yang dimaksudkan dengan autotrof?

2. 

Apakah organisma yang mendapat tenaga daripada sumber kehidupan?

3. 

Antara berikut, yang manakah merupakan komponen abiotik dalam sesebuah ekosistem?

I   Nutrien tanah

II  Batuan

III Bakteria

IV Haiwan

4. 

Apakah kandungan yang terdapat dalam komponen tanah?

5. 

Antara berikut, yang manakah unsur biotik dalam sesebuah ekosistem?

6. 

Kumpulan haiwan di bawah merupakan 

7. 

Apakah unsur biotik yang tidak terdapat di dalam ekosistem hutan bakau?

8. 

Apakah kepentingan hutan semula jadi berikut terhadap alam sekitar fizikal?

I Mengawal hakisan pantai

II Sebagai tempat pembiakan ikan

III Memberi pekerjaan kepada penduduk

IV Menghasilkan papan lapis


Save for Later Submit Retry the test