Bahasa Melayu Komunikasi


Book

ISBN:

9789834715113

Author:

Kamarul Afendey Hamimi

Available Resources:

Jawapan Latihan Terjemahan

Buku Bahasa Melayu Komunikasi terdiri daripada lima bab yang merangkumi sukatan pelajaran  Bahasa Melayu Komunikasi 1, iaitu untuk para pelajar antarabangsa peringkat diploma (bab satu hingga tiga) dan sukatan pelajaran Bahasa Melayu Komunikasi 2 untuk peringkat ijazah (bab satu hingga lima). Secara umumnya,buku dwibahasa ini menyentuh pelbagai aspek seperti bunyi, sebutan, memperkenalkan diri, kawan dan ahli keluarga, mengetahui situasi persekitaran, perbualan, cara untuk berinteraksi dengan masyarakat sewaktu percutian serta penggunaan tatabahasa yang mudah. Para pelajar bukan sahaja didedahkan kepada aspek kebahasaan, malah meliputi hubungan sosial dan budaya dengan masyarakat tempatan. Buku ini sesuai dijadikan bahan rujukan untuk para pelajar antarabangsa di Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA), Institut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) dan warga asing yang bekerja di Malaysia yang ingin mempelajari bahasa kebangsaan negara ini.

Feedback Icon Share your feedback

Student & Lecturer Resources


SUMBER PELAJAR
SUMBER PENSYARAH