Siri Politeknik: Pengajian Malaysia


Book

ISBN:

978 983 47 1700 1

Author:

Normurni Mohamad
Razana Fatin Abdullah@Razali
Mohamad Faizal Ahmat

Available Resources:

Buku Pengajian Malaysia ini diterbitkan khusus untuk para pelajar dan tenaga pengajar Politeknik Malaysia berdasarkan sukatan kursus Pengajian Malaysia (DUB1012).  Buku ini membincangkan Sejarah dan Politik, Perlembagaan Malaysia dan Sistem Pemerintahan Negara, Kemasyarakatan dan Perpaduan, Pembangunan Negara dan Isu-isu Keprihatinan Negara. BUku ini turut dilengkapai soalan latihan di akhir setiap bab untuk membantu pelajar cemerlang dalam peperiksaan akhir.

Buku ini sesuai dijadikan bahan rujukan oleh pelajar yang mengambil kursus Pengajian Malaysia di institusi pendidikan masing-masing. Selain daripada tujuan untuk membantu pelajar menguasai kursus ini, diharapkan bahawa buku ini dapat membentuk masyarakat Malaysia yang mempunyai jati diri yang teguh, berjiwa patriotisme dan cintakan tanah air.

Ciri-ciri Utama Buku:

  • Ditulis berdasarkan tema utama sukatan kursus Pengajian Malaysia yang digariskan dalam Silibus Mata Pelajaran Umum (MPU) serta memenuhi kehendak Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan Jabatan Pendidikan Politeknik (JPP)

  • Teks yang jelas serta dilengkapi jadual, rajah dan gambar

  • Latihan pengukuhan disediakan untuk setiap bab

View E-Book
Feedback Icon Share your feedback

Student & Lecturer Resources


Most Popular Resources