Big Ideas Teks Rujukan Sejarah Tingkatan 1


Book

ISBN:

978 983 47 1389 8

Author:

Md. Muzaini Said

Available Resources:

Ujian dalam talian
Sumber Tambahan - Persembahan Powerpoint

Big Ideas Teks Rujukan Sejarah Tingkatan 1 ditulis berdasarkan sukatan pelajaran terkini dan Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid (PPPM). Kandungan buku ini dipersembahkan dalam bentuk mudah, disokong dengan ilustrasi, komik, peta, gambar foto, rajah, jadual dan carta. Peta Pemikiran dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi turut disediakan dalam buku ini untuk memupuk kemahiran berfikir dalam kalangan pelajar. Buku ini bertujuan mencetuskan minat pelajar dalam sejarah dan memberi inspirasi kepada mereka untuk mendalami mata pelajaran ini.

View E-Book
Feedback Icon Share your feedback

Most Popular Resources