Ace Ahead Teks STPM Pengajian Perniagaan: Keusahawanan Semester 3 Edisi Ketiga


Book

ISBN:

978 983 47 2916 5

Author:

Rafidah Manap
Mokhtar Pet

Available Resources:

Sumber Pelajar
- Ujian dalam Talian
- Info Ekstra
- e-Praktis

Sumber Guru
- Persembahan Powerpoint
- Bank Soalan

Buku ini merupakan buku rujukan komprehensif yang ditulis berdasarkan sukatan pelajaran STPM baharu bagi semester 3. Tujuan buku ini ditulis adalah untuk membantu pelajar yang bakal menduduki peperiksaan Pengajian Perniagaan Kertas 3 dalam sistem pentaksiran baharu.
View E-Book
Feedback Icon Share your feedback

Most Popular Resources