Ace Ahead Teks STPM Pengajian Perniagaan: Pengurusan Semester 2 Edisi Keempat


Book

ISBN:

978 983 47 2808 3

Author:

Mokhtar Pet

Available Resources:

Sumber Pelajar
* Ujian dalam talian
* e-Praktis
* Kertas Model
* Info Ekstra

Sumber Guru
* Bank Soalan
* Persembahan PowerPoint

Buku ini merupakan buku rujukan komprehensif yang ditulis berdasarkan sukatan pelajaran STPM baharu bagi semester 2. Tujuan buku ini ditulis adalah untuk membantu pelajar yang bakal menduduki peperiksaan Pengajian Perniagaan Kertas 2 dalam sistem pentaksiran baharu.

View E-Book
Feedback Icon Share your feedback

Most Popular Resources