Ace Ahead Teks STPM Perakaunan Semester 3 Edisi Ketiga


Book

ISBN:

9789834729202

Author:

Wan Madznah Wan Ibrahim
Azizah Haji Dolah
Mohd Herry Mohd Nasir

Available Resources:

Jawapan > Penyelesaian Lengkap (bagi Soalan-soalan Kuantitatif)
Kertas Model STPM

Buku Ace Ahead Teks STPM Perakaunan Semester 3 ini berfungsi sebagai buku teks yang ditulis berdasarkan sukatan pelajaran Perakaunan STPM baharu dan skim pentaksiran baharu serta sangat sesuai digunakan sebagai rujukan pelajar dan guru di peringkat STPM. Kandungan/nota dipersembahkan dalam bahasa yang mudah difahami berserta contoh penyelesaian yang lengkap yang dapat meningkatkan pemahaman pelajar. Di samping itu, buku ini juga memuatkan soalan-soalan latihan yang bertaraf soalan STPM pada akhir setiap bab untuk membiasakan para pelajar terhadap bentuk dan gaya soalan STPM sebenar.

View E-Book
Feedback Icon Share your feedback

Student & Lecturer Resources


Most Popular Resources