Ace Ahead Teks STPM Pengajian Am Semester 3 Edisi Ketiga


Book

ISBN:

978 983 47 2917 2

Author:

Abdul Manap Adam

Available Resources:

Sumber Pelajar:
- Ujian dalam Talian
- Info Ekstra
- e-Praktis
- Kertas Model

Sumber Guru:
- Bank Soalan
- Persembahan Powerpoint

Buku ini merupakan buku rujukan komprehensif yang ditulis berdasarkan sukatan pelajaran STPM baharu bagi Semester 3. Tujuan buku ini ditulis adalah untuk membantu pelajar yang bakal menduduki peperiksaan Pengajian Am Kertas 3 dalam sistem pentaksiran baharu. 

View E-Book
Feedback Icon Share your feedback

Most Popular Resources