Ace Ahead Teks STPM Geografi Semester 2 Edisi Keempat


Book

ISBN:

978 983 47 2811 3

Author:

Mohamad Zhahir Shaari
Harun Othman
Zolkarnain Hasan
Prof. Dr. Mohd. Ekhwan Hj. Toriman

Available Resources:

Sumber Pelajar
- Ujian dalam Talian
- Info Ekstra

Sumber Guru
- Bank Soalan
- Persembahan PowerPoint

Buku ini merupakan buku rujukan komprehensif yang ditulis berdasarkan sukatan pelajaran STPM terkini bagi Semester 2. Tujuan buku ini ditulis adalah untuk membantu pelajar yang bakal menduduki peperiksaan Geografi Kertas 2 dalam sistem pentaksiran STPM terkini.

View E-Book
Feedback Icon Share your feedback

Most Popular Resources